Rok 2017

Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 13 marca 2017 roku

Uchwała Nr XXVII/197/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzywiń do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXVII/198/2017 w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzywiń.

Uchwała Nr XXVII/199/2017 w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywiń.

Uchwała Nr XXVII/200/2017 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXVII/201/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2017 roku.

Uchwała Nr XXVII/202/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr XXVII/203/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035.

 

 

 

Lista wiadomości