Rok 2017

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 30 marca 2017 roku

Uchwała Nr XXVIII/204/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXVIII/205/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr XXVIII/206/2017 w sprawie przyznania w 2017 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

 

 

Lista wiadomości