Rok 2017

Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 24 maja 2017 roku

Uchwała Nr XXX/212/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXX/213/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr XXX/214/2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXX/215/2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXX/216/2017 w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

 

 

 

Lista wiadomości