Rok 2017

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 22 sierpnia 2017 roku

 

Uchwała Nr XXXIII/231/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/210/2017 Rady Miejskiej Krzywinia  z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzywiń na rok 2017.

 

Uchwała Nr XXXIII/232/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/127/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 lutego w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Krzywiń.

Lista wiadomości