Rok 2017

Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 25 września 2017 roku

Uchwała Nr XXXIV/233/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bieżyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bieżyniu.

Uchwała Nr XXXIV/234/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Jerce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Melchiora Wańkowicza w Jerce.

Uchwała Nr XXXIV/235/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańczej Kompanii Krzywińskiej w Krzywiniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańczej Kompanii Krzywińskiej w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXXIV/236/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Lubiniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.

Uchwała Nr XXXIV/237/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu w Branżową Szkołę I Stopnia im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXXIV/238/2017 w sprawie zaliczenia dróg powiatowych leżących w obrębie miasta Krzywiń do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXXIV/239/2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzywiniu oraz szczegółowych warunków  jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XXXIV/240/2017 w sprawie zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łuszkowo na lata 2017-2023”.

Uchwała Nr XXXIV/241/2017 w sprawie zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cichowo na lata 2017-2023”.

Uchwała Nr XXXIV/242/2017 w sprawie powołania Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń i nadania jej Statutu.

 

 

 

Lista wiadomości