Rok 2017

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 11 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr XXXVI/252/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/250/2017 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVI/253/2017 w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVI/254/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/251/2017 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017 -2033.

Uchwała Nr XXXVI/255/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzywiń.

 

 

 

Lista wiadomości