Rok 2017

Uchwały podjęte na XXXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 18 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr XXXVII/256/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVII/257/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017 -2033.

 

Lista wiadomości