Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Ogłoszenie projektu uchwały rady Miejskiej Krzywinia w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzywiń w roku 2021Modyfikacja dokumentu2021-01-20 14:56:35Mikołaj Żak
Ogłoszenie projektu uchwały rady Miejskiej Krzywinia w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzywiń w roku 2021Utworzenie dokumentu2021-01-20 14:54:39Mikołaj Żak
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Krzywiń w roku 2021” - ZP.Modyfikacja dokumentu2020-12-30 10:53:26Mikołaj Żak
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Krzywiń w roku 2021” - ZP.Modyfikacja dokumentu2020-12-30 10:52:44Mikołaj Żak
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Krzywiń w roku 2021” - ZP.Utworzenie dokumentu2020-12-30 10:52:11Mikołaj Żak
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KrzywiniuModyfikacja dokumentu2020-12-30 10:00:40Patryk Pawlak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zaopatrzenia świetlicy wiejskiej w Jurkowie w energię odUtworzenie dokumentu2020-12-21 12:53:58Mikołaj Żak
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Krzywiń w roku 2021Utworzenie dokumentu2020-12-17 09:20:42Mikołaj Żak
Postępowanie dot. wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN Zbęchy-PoleModyfikacja dokumentu2020-12-15 12:42:30Tomasz Fecak
Konkurs ofert w 2021 rokuModyfikacja dokumentu2020-12-11 12:18:25Patryk Pawlak
Konkurs ofert w 2021 rokuModyfikacja dokumentu2020-12-11 11:20:09Patryk Pawlak
Konkurs ofert w 2021 rokuModyfikacja dokumentu2020-12-11 11:19:55Patryk Pawlak
Konkurs ofert w 2021 rokuModyfikacja dokumentu2020-12-11 11:19:30Patryk Pawlak
Konkurs ofert w 2021 rokuUtworzenie dokumentu2020-12-11 11:18:48Patryk Pawlak
Ogłoszenie o II przetarguModyfikacja dokumentu2020-12-11 10:52:12Tomasz Fecak
Ogłoszenie o przetarguModyfikacja dokumentu2020-12-11 10:50:33Tomasz Fecak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wchodzących w skład zasobu GmiUtworzenie dokumentu2020-12-09 08:01:40Mikołaj Żak
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KrzywiniuModyfikacja dokumentu2020-12-08 16:40:06Patryk Pawlak
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KrzywiniuModyfikacja dokumentu2020-12-08 11:21:54Patryk Pawlak
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. wymiaru podatków i opłatModyfikacja dokumentu2020-12-08 11:13:51Patryk Pawlak